Mühendislik Hizmetleri

• Fizibilite Çalışmaları
• Konsept Tasarımı
• Ön ve Kesin Proje
• Tasarım Proje Kontrolü
• Değer Mühendisliği
• Yapısal Analizi ve Tasarımı
• Hidrolik Çalışmaları ve Tasarımı
• Elektrik ve Elektromekanik Tasarımı
• Zemin Tasarımı
• Toprak ve İstinat Yapısı Tasarımı
• Alt Yapı Tesisleri Tasarımı ve Yerdeğiştirilmesi
• Trafik Sirkülasyon ve  Simülasyonu Projeleri
• Kamulaştırma ve İmar Tadilat Planları
• Sinyalizasyon ve İletişim Tasarımı
• Depo ve Tren Manevra Garı Tasarımı