Proje ve İnşaat Yönetim Hizmetleri

• Tasarım Yönetimi
• Planlama ve Programlama
• Proje Uygulaması
• Finansal Araştırmalar
• Hak Talebi Yönetimi
• Talep Değişikliği Yönetimi
• Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi
• Proje Analizi
• Maliyet Planlama ve Analizi
• Maliyet Tahmin ve Yönetimi
• Ana Bütçe Geliştirme
• Teklif Desteği ve Değerlendirmesi
• Sözleşme Yönetimi
• Hakediş Ödemeleri
• İhale Dokümantasyon
• Metraj Tablosu Hazırlaması
• İşletme ve Bakım
• Satınalma Yönetimi