Botek HakkındaKurum ProfiliOrganizasyonReferanslar

Botek Hakkında

BOTEK Boğaziçi Teknik Müşavirlik Anonim Şirketi, inşaat ve yapı mühendisliği alanlarında çok yönlü hizmetler sağlayan bağımsız bir Mühendis ve Müşavirlik kurumudur. 1975`de kuruluşundan bu yana, BOTEK ’in tecrübe ve uzmanlığını yansıttığı Müşavirlik Hizmetleri; Hükümetler, belediyeler ve diğer önemli uluslararası devlet kuruluşlarının ihale etmiş olduğu; otoyol, demiryolu, köprü, tünel, çevre mühendisliği, konut ve endüstriyel yapı projelerinde; Ekonomik ve Mali analizler, Master plan, Avan ve uygulama Mühendislik Projeleri, Teknik Şartnamelerin Hazırlanması, Keşif ve Maliyet Tahminleri, ve Teklif Değerlendirme Danışmanlık işlerini kapsamaktadır.

BOTEK, meslekte yetişmiş 450’nin üstünde personelinin yanı sıra, işbirliği içinde olduğu firma ve müşavirlerle birlikte işverenlerine aşağıda belirtilen mühendislik alanlarında çok yönlü hizmetler sağlamaktadır:

 • Karayolları, Demiryolları, Köprüler, Tüneller
 • Hızlı (Toplu) Ulaşım Sistemleri, Hızlı Tren, Hafif Raylı Sistemler, Metro
 • Endüstriyel Tesisler
 • Kamu ve Özel Sektöre ait Bina ve Tesisler
 • Sağlık Tesisleri
 • Su ve Katı Atık Sistemleri
 • Işıklandırma, Geçiş ve Acil Durum Sistemleri
 • Şehir Planlaması

1975 Yılından itibaren BOTEK, proje değeri yaklaşık US $ 38 Milyar Dolar olan kapsamlı projeler üstlenmiş ve Türkiye`nin önde gelen Mühendislik ve Müşavirlik kuruluşlarından biri olarak faaliyet göstermekte olup, bugün aşağıdaki kapsamlı İnşaat Mühendisliği hizmetleri vermektedir:

 • Mesken Projelendirme ve Planlaması
 • İnşaat Denetimi ve Kalite Kontrolü
 • İnşaat ve Proje Yönetimi
 • Fizibilite Etütleri
 • Geoteknik Araştırmalar
 • Çevresel Etki Değerlendirmeleri ve Hidrolik Çalışmalar
 • Şehir Planlaması
 • Maliyet Çalışmaları
 • Ön ve Kesin Hesap Analizleri
 • İhale Dokümanları ve Birim Fiyat Hesaplamaları